KASVUA JA KEHITYSTÄ    
           

- Pituuskasvu down-lasten pituuskäyrällä 0-3v.

- Painon nousu down-lasten painokäyrällä 0-3v.

- Kasvu ja opitut taidot taulukossa

- Hampaiden tulo

- Sairastelut

- Kävelemään oppiminen

- Puheen kehitys

   
Oregon Coast