AVSD      
       
 

Pikkusen sydänvika on nimeltään AVSD eli eteiskammioväliseinäaukko. Suomeksi sanottuna siis sekä eteisten että kammioiden väliseinässä on reiät. Tämän lisäksi Pikkusella oli molemminpuoleinen läppävuoto eli läpät eivät toimineet niin tehokkaasti kuin olisi pitänyt ja kammioista pääsi virtaamaan verta eteisiin.

  ATRIOVENTRICULAR SEPTAL DEFECT (AVSD) 

Synnynnäinen sydänvika, jossa sydämen keskikohta ei ole kehittynyt. Down-henkilöistä noin 40%:lla on sydänvika, joista noin 40% on AVSD.

Oireet
 
Vika aiheuttaa potilaalle runsaan keuhkoverenkierron. Oireina on sydämen vajaatoiminta, toistuvat alahengitystieinfektiot ja huono menestyminen. Potilaat ovat usein pienikasvuisia ja näyttävät aliravituilta. Oireet ilmaantuvat jo imeväisiässä, miltei aina alle 1-vuotiaana.

Hoito
Tällä hetkellä kaikki AVSD:t korjataan ellei korjaukselle ole vasta-aiheita. Täydellisen AVSD:n totaalikorjaus tehdään noin 2-3 kk iässä. Jos potilaalla on vaikea sydämen vajaatoiminta, niin korjausleikkaus voidaan tehdä jo aikaisemminkin.

Ennuste 
AVSD liittyy hyvin usein Downin oireyhtymään, jonka pitkäaikaisennuste on huonompi kuin pelkän AVSD:n.
AVSD ei korjaannu itsestään ja nykyään kaikki potilaat leikataan, ellei heillä ole muita vaikeita vikoja tai sairauksia, joiden ennuste on hyvin huono.
Korjausleikkauksessa kuolleisuus on noin 5%. Leikatuista noin 10%:lle joudutaan myöhemmin tekemään toinen leikkaus, jossa korjataan vasemmanpuoleisen eteiskammioläpän vuotoa. Eteiskammioläppä voidaan joutua vaihtamaan proteesiksi, jos omasta läppämateriaalista ei saada riittävän hyvin aukeavaa ja sulkeutuvaa läppää. Noin 80% potilaista on elossa 20-vuotiaana ja heistä noin 80% on oireettomia ja pärjäävät ilman sydänlääkityksiä.
 
       
  TERVE SYDÄN

   
           
   
1) Yläonttolaskimo
2) Alaonttolaskimo
3) Oikea eteinen
4) Trikuspidaaliläppä
5) Oikea kammio
6) Oikean kammion ulosvirtauskanava
7) Keuhkovaltimoläppä ("pulmonaaliläppä")
8) Keuhkovaltimon päärunko
9) Keuhkovaltimon haarautumiskohta
10) Vasen keuhkovaltimohaara
11) Oikea keuhkovaltimohaara
12) Keuhkolaskimoita
13) Vasen eteinen
14) Mitraaliläppä
15) Vasen kammio
16) Vasemman kammion ulosvirtauskanava
17) Aorttaläppä
18) Nouseva aortta
19) Aortan kaari
20) Laskeva aortta
21- 24) Kaulalle ja päähän lähtevät valtimot
   
         
  AVSD